2023-12-29

Nowe paliwo E10 w sieci MOYA – odpowiedź na wytyczne rządowe

Od 1 stycznia 2024 roku sieć stacji paliw MOYA sukcesywnie wprowadza nowy rodzaj paliwa – E10. Jest to benzyna silnikowa Pb95 z dodatkiem do 10% biokomponentów. Poprzednio sprzedawana benzyna zawierała do 5% bioetanolu (E5). Większość pojazdów dostosowana jest do użytkowania nowego paliwa. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10, potwierdzające dostosowanie auta do tego rodzaju paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy są one dostosowane do tankowania benzyny silnikowej E10.

Na stacjach paliw MOYA zostały wprowadzone oznaczenia pistoletów wydawczych i dystrybutorów, precyzujące rodzaj dostarczanego paliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na dystrybutorach paliwa umieszczone są specjalne oznaczenia w postaci naklejek:
Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, średni wiek samochodów osobowych w Polsce w 2020 r. wynosił 14,3 roku. Większość samochodów z silnikiem o zapłonie iskrowym, wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku, przystosowana jest do korzystania z benzyny silnikowej E10. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało przeglądarkę, która umożliwia kierowcom sprawdzenie kompatybilności samochodów danej marki z danego rocznika. Narzędzie to dostępne jest na stronie e.10.klimat.gov.pl.

Polska jest 18. krajem w UE, który wprowadza benzynę E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko, zwłaszcza poprawa jakości powietrza w dużych miastach, gdzie transport samochodowy jest głównym źródłem emisji zanieczyszczeń (smogu). Zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych pozwoli także Polsce na osiągnięcie unijnego celu 14% udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie i zredukowanie zależności od paliw kopalnych.

Benzyny 98 oktanów nadal będą dostępne w formacie E5. Jeżeli pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową 98 w dowolnych proporcjach. W przypadku braku informacji o zastosowaniu benzyny E10 w instrukcji pojazdu, kompatybilność pojazdu można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dostępnej na stronie e10.klimat.gov.pl, lub skonsultować się z dealerem lub producentem pojazdu.

E10 - pytania i odpowiedzi:

Co to jest paliwo E10? 
Paliwo E10 to benzyna silnikowa 95-oktanowa z dodatkiem do 10% bioetanolu. Jest to ekologiczniejsza alternatywa dla tradycyjnej benzyny E5, ponieważ zawiera większą ilość biokomponentów. E10 wprowadza się, by zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko. 

Czy wszystkie pojazdy są dostosowane do tankowania paliwa E10? 
Nie wszystkie pojazdy są dostosowane do tankowania E10. Większość nowszych pojazdów, zwłaszcza te wyprodukowane po 2010 roku, są przystosowane do użycia tego rodzaju paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić kompatybilność w instrukcji pojazdu lub na stronie https://e10.klimat.gov.pl. Mogą też skonsultować się z jego producentem.  

Jakie oznaczenia wskazują, że pojazd jest dostosowany do tankowania paliwa E10? Jak sprawdzić, czy pojazd jest dostosowany do tankowania paliwa E10? 
Pojazdy dostosowane do tankowania nowego paliwa powinny posiadać charakterystyczne oznaczenie E10, widoczne zazwyczaj w dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa. Utworzona też została strona https://e10.klimat.gov.pl na której można uzyskać informacje o tym czy pojazd może być zasilany paliwem E10. 

Czy paliwo E10 jest dostępne na wszystkich stacjach MOYA w Polsce? 
Paliwo E10 będzie sukcesywnie wprowadzane na wszystkich stacjach sieci. 

Jakie są korzyści stosowania nowego paliwa E10? 
Paliwo E10 przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i poprawy jakości powietrza. Użycie E10 wspiera zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i jest krokiem w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportowym i osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej. Bioetanol używany w E10 ma mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne paliwa kopalne. Wprowadzenie E10 jest również zgodne z globalnymi trendami w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

W jaki sposób paliwo E10 oznaczone jest na stacjach MOYA? 
Paliwo z 10% dodatkiem biokomponentów jest oznaczone specjalnymi naklejkami ze znakiem E10, które umieszczone są na pistoletach wydawczych oraz dystrybutorach (zdjęcie powyżej).

Kiedy paliwo E10 zostanie wprowadzone w Polsce? 
 Od 1 stycznia 2024 roku, benzyna E10 będzie stopniowo wprowadzana na polskie stacje paliw. Ta benzyna zastąpi dotychczasową benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Wprowadzenie E10 to krok w kierunku zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach. E10 zawiera do 10% bioetanolu, co jest wyższym poziomem niż w przypadku benzyny E5. 

Jakie są różnice między E10 a obecną benzyną E5? 
Główna różnica między E10 a E5 polega na zawartości bioetanolu. Benzyna E5 zawiera do 5% bioetanolu, podczas gdy E10 będzie zawierać do 10% tego biokomponentu. Zmiana ta ma na celu zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w ogólnym zużyciu paliwa. Benzyna E10 ma lepsze właściwości ekologiczne niż E5.  

W jakich innych krajach jest już stosowane paliwo E10? 
E10 jest już dostępne w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Austrii, Belgii, Niemczech, Francji i wielu innych. Paliwo to znajduje się także w krajach pozaunijnych, takich jak Wielka Brytania i Norwegia. E10 jest popularnym wyborem w Europie ze względu na swoje korzystne właściwości ekologiczne. Polska dołącza do tej listy jako 19. kraj UE wprowadzający E10. 

Czy paliwo E10 wpłynie na wzrost zużycia paliwa w samochodach? 
Wprowadzenie E10 może spowodować niewielki wzrost zużycia paliwa w niektórych pojazdach, rzędu 1 do 2%. Jednak ten wzrost jest trudny do wyodrębnienia od innych czynników wpływających na zużycie paliwa, takich jak styl jazdy czy ciśnienie w oponach, temperatura otoczenia, włączona klimatyzacja. Wpływ E10 na zużycie paliwa jest minimalny. 

Jakie znaczenie ma wprowadzenie E10 dla osiągnięcia celów klimatycznych Polski? 
 Wprowadzenie E10 jest istotne dla osiągnięcia celów klimatycznych Polski. Zmniejsza to negatywny wpływ sektora transportu na środowisko i zdrowie ludzi. Dodatkowo, zwiększa udział zrównoważonych biopaliw w zużyciu paliw transportowych. Polska dzięki temu zbliża się do osiągnięcia unijnego celu 14% udziału paliw odnawialnych w transporcie.
 
Czy benzyna premium 98 również ulegnie zmianie na E10? 
Benzyna premium 98 nie zostanie zmieniona na E10 i nadal będzie sprzedawana jako E5. Format E10 dotyczy tylko benzyn 95-oktanowych. Benzyna E10 i premium 98 mogą być mieszczone w dowolnych proporcjach w przypadku pojazdów przystosowanych do stosowania E10. To zapewnia elastyczność kierowcom w wyborze odpowiedniego paliwa.

Czy można mieszać benzynę E10 z benzyną Premium 98? 
Benzynę E10 można mieszać z benzyną Premium 98, jeśli pojazd jest do tego przystosowany. Taka możliwość mieszania paliw zapewnia kierowcom elastyczność i wybór paliwa dostosowanego do ich pojazdów. Ważne jest, aby kierowcy sprawdzili kompatybilność swojego pojazdu z paliwem E10 przed dokonaniem mieszania. Łączenie różnych typów paliw jest częstą praktyką, która może dostarczyć korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. 

Dlaczego podjęto decyzję o zamianie benzyny E5 na E10? 
Decyzja o zamianie benzyny E5 na E10 ma na celu zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych. Jest to ważny krok w kierunku zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi i jakość powietrza. Dodatkowo, wprowadzenie E10 ułatwi Polsce osiągnięcie unijnego celu 14-procentowego udziału paliw odnawialnych w paliwach zużywanych w transporcie. Ta zmiana przyczyni się również do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. 

Czy właściciele zabytkowych samochodów mogą tankować paliwo E10? 
Paliwo E10 zawierające więcej bioetanolu, czyli alkoholu, może powodować problemy w starszych pojazdach, głównie z powodu potencjalnej korozji metali i uszkodzeń uszczelek, przewodów paliwowych czy zwiększonej absorbcji wody. Właściciele samochodów wyprodukowanych przed 2010 rokiem powinni wybrać paliwo o wyższej oktanowości, takie jak Pb98 (E5). 

Czy polscy kierowcy powinni się obawiać paliwa E10? 
Polska jest 18. krajem w którym będzie obowiązywała norma E10, a w Niemczech już na nielicznych stacjach można zatankować benzynę E20. Paliwo E10 jest bezpieczne dla pojazdów, a korzyści dla środowiska są znaczne. W teorii daje szansę na oszczędności emisji CO2 na poziomie trzech milionów ton rocznie. 

Czy motocykliści mogą używać paliwa E10? 
Motocykliści mogą tankować paliwo E10, ale nie we wszystkich maszynach. Bioetanol może powodować korozję w niektórych starszych motocyklach. W przypadku motocykli z gaźnikami, stosowanie E10 może prowadzić do problemów z rozwarstwianiem paliwa. Dla starszych motocykli zaleca się benzynę 98-oktanową spełniającą normę E5. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji na temat kompatybilności motocykli z E10 w polskich źródłach rządowych, warto korzystać z zagranicznych opracowań, takich jak holenderska strona www.e10check.nl.

Czy można używać paliwa E10 do urządzeń ogrodowych takich jak kosiarki, pilarki itp.? 
Paliwo E10, zawierające do 10% etanolu, jest odpowiednie do użytku w narzędziach ogrodowych takich jak kosiarki spalinowe czy pilarki itp. Według informacji od marki Stihl, paliwo E10 można stosować w urządzeniach tej firmy oraz w maszynach wyposażonych w silniki innych producentów, na przykład Briggs & Stratton, czy Kawasaki. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczna może być ponowna regulacja gaźnika, aby dostosować urządzenie do zmienionego składu paliwa. 

Czy użytkownicy maszyn rolniczych mogą tankować do swoich pojazdów paliwo E10? 
Tankowanie paliwa E10 do maszyn rolniczych zależy od specyfikacji silnika i zaleceń producenta danego sprzętu. Paliwo E10, które zawiera do 10% etanolu, może być nieodpowiednie dla niektórych starszych lub specjalistycznych maszyn rolniczych. Nowoczesne maszyny rolnicze często są zaprojektowane z myślą o pracy na różnych rodzajach paliwa, w tym na tych zawierających etanol. W takim przypadku, stosowanie E10 jest bezpieczne, jednak zawsze należy kierować się zaleceniami producenta sprzętu. 

Czy na stacjach będzie dostępne paliwo o mniejszej ilości dodatku z biokomponentów? 
Benzyny 98 oktanów nadal będą dostępne w formacie E5. Jeżeli pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, nie jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową 98 w dowolnych proporcjach, obniżając ilość bio dodatku. 

Ostatnie Aktualności

2024-02-27

1400 punktów ładowania dla użytkowników MOYA firma

Anwim, w ramach partnerstwa sieci MOYA energia z Elocity, udostępnił ponad 1400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników kart flotowych MOYA firma. Firma konsekwentnie...
2024-02-28

Sieć MOYA z kolejną stacją na Podkarpaciu

W miejscowości Padew Narodowa w województwie podkarpackim została dziś otwarta stacja paliw MOYA. Punkt w niebiesko-czerwonych barwach to stacja własna sieci i oferuje wysokiej jakości paliwo,...
2024-02-21

Sieć MOYA wciąż rośnie – kolejna stacja w województwie lubelskim

Anwim, właściciel sieci stacji paliw MOYA, nie zwalnia tempa rozwoju. W położonej w województwie lubelskim miejscowości Krasnystaw został otwarty kolejny punkt w niebiesko-czerwonych barwach....
2024-02-12

Anwim ogłasza Strategię Zrównoważonego Rozwoju

Anwim S.A., jeden z czołowych graczy w branży paliwowej, ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Wraz z flagową siecią stacji paliw MOYA, firma dąży do zredefiniowania...
2024-02-07

Nowa stacja paliw MOYA na Żywiecczyźnie

Sieć MOYA powiększyła się o kolejną stację na południu Polski. To obsługowy obiekt własny z wysokiej jakości paliwem, sklepem wielobranżowym oraz ofertą gastronomiczną. Nowa stacja w...
2024-02-05

Gdy tłusty czwartek to za mało – tłusty tydzień na stacjach MOYA

Luty na stacjach MOYA, tradycyjnie już, jest pełen pozytywnych i gorących emocji. Tym razem, roku tłusty czwartek świętujemy przez cały tydzień – od 5 do 11 lutego. Na wybranych stacjach...