CSR - wspólna odpowiedzialność przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa

W Anwim S.A. chcemy promować zrównoważony styl życia, pozytywnie wpływać na otoczenie, kontynuować budowę odpowiedzialnej i etycznej organizacji oraz dbać o środowisko naturalne.

Zakładamy dalszy, dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Anwim S.A. w obszarze CSR.
W centrum naszej uwagi jest zawsze człowiek i jego potrzeby, nie zapominamy jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Anwim wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. wsparcie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców i korzystanie z alternatywnych źródeł energii, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt, a także ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej.

Nasze działania
zobacz przykłady projektów CSR

MOYA krew się liczy!

Każdego dnia punkty krwiodawstwa i krwiolecznictwa borykają się z ograniczonymi zasobami krwi. 

MOYA posadziła ponad 24 tys. drzew

26 października 2021 r. wolontariusze z Anwim S.A., wspólnie z leśnikami, prowadzili prace polegające na odnowieniu lasów po huraganie z 2017 r. W ramach wspólnego projektu docelowo zostanie posadzonych ponad 24 tys. sadzonek buków na powierzchni ok. 3 ha Nadleśnictwa Runowo (woj. kujawsko-pomorskie).

Współpraca z fundacją Zwolnieni z Teorii

W ramach programu partnerskiego dla uczniów szkół średnich „MOYA Polska” prowadzonych było 55 projektów o szeroko pojętej tematyce działania lokalnego. 20 spośród nich otrzymało wsparcie mentorskie 14 ekspertów Anwim S.A.