Nasze dane teleadresowe

 Anwim S.A.

 ul. Stańczyka 3
 01-237 Warszawa

 Adres
 korespondencyjny

 ul. Daimlera 2
 02-460 Warszawa

 E-mail:

 Telefon:

 NIP 527-00-11-878
 REGON 010404971
 BDO 000096200
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XIII Wydział 
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł 

Formularz kontaktowy