Nasze dane teleadresowe

 Anwim S.A.

 ul. Stańczyka 3
 01-237 Warszawa

 Adres
 korespondencyjny

 ul. Daimlera 2
 02-460 Warszawa

 E-mail:

 Telefon:

 NIP 527-00-11-878
 REGON 010404971
 BDO 000096200
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XIII Wydział 
Kapitał zakładowy: 17.224.696,00 zł
Kapitał wpłacony: 17.224.696,00 zł

ZGŁOŚ OPINIĘ LUB REKLAMACJĘ

Priorytetem Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw MOYA, jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz produktów oferowanych na naszych stacjach. W przypadku jakichkolwiek, uwag, wniosków dotyczących usług na stacjach MOYA prosimy o zgłoszenie ich za pomocą poniższego formularza.

Opinie oraz reklamacje na temat funkcjonowania naszych placówek pozwalają nam wypracować najlepsze standardy oraz dopasować naszą ofertę do wymagań naszych Klientów. Każda sprawa, która jest do nas zgłoszona, poddawana jest analizie oraz wyjaśniona w możliwie jak najszybszym terminie.

Opinie i reklamacje

Wybierz rodzaj zgłoszenia:
Zgłoszenie dotyczy
konkretnej stacji?:
* Pola wymagane