Polityka prywatności

1. Ustawa o ochronie danych osobowych 

Jako administrator danych osobowych, ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

 Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasza stronę internetową i dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Proces ten przebiega na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody Użytkownika. Przetwarzana przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. 

2. Przepisy antyspamowe 

Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.