ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

MOYA laureatem WNP Awards 2020

2020-02-27

Michał Kurtyka, Program Mój Prąd, PKP Energetyka, MOYA – sieć stacji paliw firmy Anwim, Polskie software houses, Maspex, FBSerwis, Erbud, LPP to laureaci tytułów WNP Awards 2020. Nagrody przyznano podczas gali wieńczącej konferencję EEC Trends, 25 lutego br.

 

– Laureatami naszych wyróżnień są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki, które wskazują kierunki jej rozwoju – mówił Wojciech Kuśpik, inicjator EEC Trends, założyciel i wydawca Nowego Przemysłu oraz portalu WNP. PL, prezes Grupy PTWP. – Nominując laureatów WNP Awards zwracamy też uwagę na te konkretne aspekty ich działań, które wpisują się w pozytywne trendy kształtujące naszą przyszłość. Próbujemy ją przewidzieć. Próbujemy wskazać ludzi, którzy według nas najlepiej, najskuteczniej zmierzą się z jej wyzwaniami – dodał.

 

Laureaci WNP Awards 2020:

Michał Kurtyka
za odpowiedzialną postawę wobec stających przed Polską wyzwań związanych z ochroną klimatu
i transformacją energetyki.

Program Mój Prąd
za skuteczne wsparcie fotowoltaicznej rewolucji, która pokazała jak może zmieniać się polska energetyka. Program „Mój Prąd” to unikatowy instrument, który wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, konkretnie tych, którzy chcą mieć własną mikroinstalację fotowoltaiczną. Dzięki niemu, wzrost liczby takich instalacji w Polsce jest zjawiskiem wyjątkowym nawet w skali europejskiej.

PKP Energetyka
za ambitną i udaną transformację biznesową. PKP Energetyka to prywatna spółka działająca
w niezwykle ważnym, bardzo wrażliwym i wymagającym sektorze infrastruktury. Wdrożyła nowoczesne systemy ITC decydujące o bezpieczeństwie i stabilności funkcjonowania kolei. Jest ważnym uczestnikiem przeobrażania polskiego sektora elektroenergetycznego. A dzięki zaangażowaniu inwestora finansowego – funduszu CVC Capital Partners – sama przechodzi ambitną transformację biznesową.

MOYAsieć stacji paliw firmy Anwim za dynamiczny rozwój niezależnej sieci dystrybucji paliw oparty na zasadach partnerstwa, sprawnej logistyce i profesjonalnym zarządzaniu. Moya rozrasta się w imponującym tempie: w kraju działa już ponad 200 stacji z jej logo. Tak dynamiczny rozwój to między innymi efekt przyjęcia przez Anwim partnerskich zasad współpracy, ciągłego doskonalenia logistyki i profesjonalnego zarządzania.

Polskie software houses
za stworzenie nowej polskiej specjalności opartej na zaawansowanych technologiach
i wiedzy. Grupa Euvic i Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA wyrosły ze start-upów. Swój biznes zbudowały na technologii oraz wiedzy i kreatywności młodych pracowników. Potwierdziły jego wartość, zajmując eksponowane miejsce na rynku.

Maspex
jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, konsekwentnie buduje prestiż marki i realizuje strategię globalnej ekspansji. W ciągu trzech dekad przeprowadził 19 akwizycji – w tym 11 za granicą. Jego produkty powstają w 15 nowoczesnych zakładach w Polsce i na świecie, trafiają do ponad 60 krajów w Europie, w Ameryce i na Bliskim Wschodzie.

FBSerwis
za pionierski wkład w rozwój sektora budowlanych i infrastrukturalnych usług serwisowych oraz za to, że wskazuje całej branży budowlanej ważny kierunek rozwoju. Korzystając ze wsparcia swojego właściciela – Budimeksu oraz doświadczeń jego strategicznego inwestora – Ferrovialu, stała się pionierem nowego sektora polskiego rynku usług infrastrukturalnych.

Erbud
za zbudowanie silnej pozycji na rynku opartej na dywersyfikacji działalności w ramach grupy. Erbud jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Buduje domy, drogi, obiekty energetyczne
i przemysłowe, stawia farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Sięga po innowacje i nie obawia się podejmować współpracy z ambitnymi inwestorami.

LPP
za stworzenie polskiej marki globalnej oraz aktywność w działaniach na rzecz środowiska naturalnego. LPP to polska firma rodzinna, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent odzieży. LPP jest obecna w 20 krajach Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu. W zeszłym roku jej sprzedaż zagraniczna była większa od przychodów krajowych, odnotowuje także szybki wzrost sprzedaży e-commerce.

WNP Awards 2020, przyznane po raz pierwszy przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP. PL, wręczono 25 lutego br., podczas gali towarzyszącej konferencji EEC Trends w Warszawie. Wydarzenie poprzedza największą imprezę gospodarczą w Europie Centralnej – XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 18–20 maja 2020 r. i piąte European Tech and Start-up Days.

***

EEC Trends w Warszawie to wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jeden dzień, osiem zróżnicowanych tematycznie i formalnie sesji, ponad 700 gości z kraju i zagranicy, 100 prelegentów, przedstawicieli biznesu, polityki, administracji publicznej i świata nauki.

Więcej informacji: www.trends.eecpoland.eu

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days – spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczy www.eecpoland.eu


2020-04-03
Zbigniew Łapiński prezesem zarządu ESPPOL Trade
  31 marca 2020 r. Rada Nadzorcza ESPPOL Trade powołała Zbigniewa Łapińskiego na stanowisko prezesa spółki ESPPOL Trade. W skład zarządu wchodzą także Rafał Pietrasina oraz Artur Krzyk. Zbigniew Łapiński jednocześnie pełni rolę członka zarządu w spółce Anwim S.A, gdzie odpowiada za...
2020-04-02
Nowe zabezpieczenia na stacjach MOYA
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, od 1 kwietnia br. w punktach handlowych oraz usługowych obowiązują nowe procedury dotyczące walki z koronawirusem. Stacje paliw MOYA w całej Polsce zostały natychmiast dostosowane do obowiązujących wymogów. Limit osób w placówce, bezpieczny dystans w...
2020-03-31
Sprzedaż środków odkażających na stacjach MOYA
  „Bezpieczeństwo” i „higiena” to obecnie najczęściej pojawiające się słowa w naszym otoczeniu. Sieć stacji paliw MOYA dokłada wszelkich starań, aby wspierać swoich klientów w tym trudnym czasie. Dlatego od piątku, 3 kwietnia na stacjach własnych sieci MOYA rozpocznie się sprzedaż...
2020-03-18
Epidemia koronawirusa – procedury bezpieczeństwa na stacjach MOYA
  Wobec pandemii koronawirusa, Anwim S.A., operator sieci MOYA wprowadził na swoich stacjach paliw odpowiednie środki zabezpieczające i specjalne procedury, których celem jest minimalizacja ryzyka zarażenia. Kierownicy i wszyscy pracownicy stacji paliw zostali zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń służb sanitarnych. Priorytetem jest higiena, dlateg...
2020-03-10
Gwałtowne spadki cen ropy naftowej – czy paliwo na stacjach będzie tańsze?
Ostatnie dni na rynku ropy naftowej obfitowały w wiele wydarzeń, które poskutkowały gwałtownymi spadkami ceny tego surowca na światowych giełdach. Jednym z nich był brak porozumienia pomiędzy producentami ropy skupionych w organizacji OPEC a Rosją. Drugim istotnym faktem było ogłoszeni...
MAPA STACJI