ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-02-20
4.44 pln
1.49 pln
2018-02-19
4.44 pln
1.49 pln
2018-02-18
4.44 pln
1.49 pln
2018-02-17
4.44 pln
1.49 pln
2018-02-16
4.44 pln
1.49 pln
2018-02-15
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-14
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-13
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-12
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-11
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-10
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-09
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-08
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-07
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-06
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-05
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-04
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-03
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-02
4.59 pln
1.49 pln
2018-02-01
4.59 pln
1.49 pln
MAPA STACJI