ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2017-10-18
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-17
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-16
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-15
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-14
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-13
4.39 pln
1.49 pln
2017-10-12
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-11
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-10
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-09
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-08
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-07
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-06
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-05
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-04
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-03
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-02
4.49 pln
1.49 pln
2017-10-01
4.49 pln
1.49 pln
2017-09-30
4.49 pln
1.49 pln
2017-09-29
4.39 pln
1.49 pln
MAPA STACJI