ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-04-21
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-20
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-19
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-18
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-17
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-16
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-15
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-14
4.69 pln
1.49 pln
2018-04-13
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-12
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-11
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-10
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-09
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-08
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-07
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-06
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-05
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-04
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-03
4.64 pln
1.49 pln
2018-04-02
4.64 pln
1.49 pln
MAPA STACJI