ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Sponsoring

Realizując konkretne projekty sponsoringowe kierujemy się wartościami towarzyszącymi nam w codziennej pracy: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, WSPÓŁPRACA, ENERGIA i NIEZAWODNOŚĆ.

Działalność sponsoringowa Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw MOYA, realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu określonymi w planie marketingowym. Przez działalność sponsoringową rozumiemy transparentne działania, które zmierzają do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora (czyli Anwim S A.) oraz podmiot sponsorowany.

Współpraca z podmiotem sponsorowanym każdorazowo jest oparta o umowę lub zamówienie sponsoringowe, szczegółowo precyzujące zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki stron.

Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz marki MOYA (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku sieci stacji paliw MOYA, pozycjonowanie i prezentowanie logotypu MOYA lub innych znaków towarowych, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki Sponsora), otrzymuje wsparcie finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.

 


 

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sponsoring@anwim.plPliki do pobrania(2)
MAPA STACJI