ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Polityka prywatności

1. Ustawa o ochronie danych osobowych
Jako administrator danych osobowych, ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasza stronę internetową i dokłada starań, aby zapewnić  bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Proces ten przebiega na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody Użytkownika. Przetwarzana przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

2. Przepisy antyspamowe
Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

MAPA STACJI