ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2019-08-25
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-24
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-23
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-22
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-21
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-20
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-19
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-18
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-17
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-16
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-15
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-14
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-13
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-12
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-11
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-10
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-09
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-08
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-07
5.05 pln
1.49 pln
2019-08-06
5.05 pln
1.49 pln
MAPA STACJI