ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Nagrody i wyróżnienia

Konsekwentna realizacja wartości i dążenie do nieustannego rozwoju sprawiają, że Anwim jest spółką cenioną w branży. Możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami przyznawanymi zarówno dla Anwim S.A., jak również dla sieci stacji paliw MOYA.

 

2020 rok:

2019 rok:

2018 rok:

MAPA STACJI