ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

sekretariat:
tel: 22 496 00 00

fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Kontakt dla Klientów MOYA express
(byłe stacje eMila):
kontakt@moyaexpress.pl
tel. (22) 754 99 99

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XIII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz kontaktowy
MAPA STACJI