ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

Formularz rekrutacyjny

W tym momencie nie prowadzimy żadnych rekrutacji.
Jeśli chcesz aplikować do pracy w naszej firmie, prosimy o przesłanie danych o swojej kandydaturze.
Imię *
Nazwisko *
Numer telefonu *
E-mail *
Preferencje (na jakie stanowisko aplikujesz) *
Załącz CV w formacie PDF
Załącz list motywacyjny w formacie PDF
MAPA STACJI