Dokumenty

Anwim S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji (adres biura):
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat | tel: 22 496 00 00
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota | tel: 22 496 00 73


NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XIII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

 

Dokumenty rejestrowe spółki Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw MOYA.Pliki do pobrania(5)
MAPA STACJI