ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-06-24
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-23
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-22
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-21
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-20
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-19
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-18
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-17
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-16
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-15
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-14
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-13
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-12
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-11
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-10
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-09
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-08
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-07
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-06
5.09 pln
1.49 pln
2018-06-05
5.09 pln
1.49 pln
MAPA STACJI