Pointer Profil ogólnodostępny
Aktualności ON MOYA Power Program TankQ Produkty MOYA Stacje MOYA Caffe MOYA LINK 4 Kariera Kontakt Dla Partnerów
A A A kontrast
Tablice informacyjne Moya

Klienci stacji paliw dzielą się na tych, którzy na stację zjeżdżają spontanicznie oraz na tych, którzy tankowanie i postój potrzebują zaplanować z kilkuminutowym wyprzedzeniem.

 

Z myślą o tej drugiej grupie sieć Moya stworzyła tablice informacyjne, które z informować będą kierowców o tym, że zbliżają się do stacji Moya.