Pointer Profil ogólnodostępny
Aktualności ON MOYA Power Program TankQ Produkty MOYA Stacje MOYA Caffe MOYA LINK 4 Kariera Kontakt Dla Partnerów
A A A kontrast
Program Tajemniczego Klienta
Zdjęcie główne

Jak Cię widzą... tak u Ciebie kupują. Tajemniczy Klient to program badania poziomu obsługi klienta na stacjach paliwowych Moya.  Program ten służy obiektywnej ocenie pracy pracowników stacji, a tym samym poprawie jakości i konkurencyjności całego przedsiębiorstwa.


Informacje uzyskane w trakcie badań pokazują zarówno słabe jak i mocne strony poszczególnych stacji. Korygując te słabsze, łatwiej zyskać można liczne grono lojalnych klientów. Wyniki przeprowadzanych badań wykorzystywane są również pod kątem tworzenia programu szkoleń, których celem jest podniesienie jakości obsługi klienta, a tym samym podniesienia wartości sprzedaży na stacjach sieci Moya.Do głównych zadań programu Tajemniczego Klienta należy:


  • Zbadanie poziomu obsługi klienta
  • Ocena  wyglądu pracowników oraz ich zachowania pod kątem zgodności ze standardami MOYA
  • Ocena czystości i porządku panującego na całym terenie należącym do stacji
  • Ocena merchandisingu i prawidłowej komunikacji aktualnych akcji promocyjnych