Pointer Profil ogólnodostępny
Aktualności ON MOYA Power Program TankQ Produkty MOYA Stacje MOYA Caffe MOYA LINK 4 Kariera Kontakt Dla Partnerów
A A A kontrast
O tym, skąd biorą się ceny paliwa
Zdjęcie główne

Zbigniew Łapiński


Autor jest Dyrektorem Handlowym ds. Operacyjnych, Członkiem Zarządu ANWIM S.A., zajmuje się zakupami i logistyką paliw na potrzeby partnerskiej sieci stacji paliwowych MOYA.

 


Czy zastanawiali się Państwo, skąd biorą się ceny paliwa widoczne na przystacyjnych pylonach? Od jakich czynników zależą częste ostatnio podwyżki cen i niestety dużo rzadsze ich spadki?   


Na cenę paliwa składają się  czynniki stałe, takie jak podatki, opłaty, marże  oraz czynniki zmienne, jak koszt zakupu paliwa. Przykładowa struktura ceny detalicznej oleju napędowego na stacji paliwowej, w kalkulacji dla pierwszej dekady stycznia 2011r., wygląda następująco: 23% ceny ON to VAT , 22% akcyza, 5% opłata paliwowa, ok. 5% marża detaliczna, a ok. 45% to koszt zakupu paliwa przez stację.

 

Upragniona przez wszystkich kierowców obniżka cen paliw jest zatem możliwa, o ile spełni się co najmniej jeden z dwóch koniecznych do tego warunków:

 

  • Obniży się cena surowca (tj. ropy naftowej)
  • Zmaleją obciążenie fiskalne ze strony państwa

 

Realistycznie patrząc na potrzeby budżetowe naszego państwa,  obniżenie podatków w przewidywalnej przyszłości nie wydaje się być możliwe. Z kolei wysokość akcyzy regulowana jest na poziomie Unii Europejskiej, a więc możliwości państwa są tu znacznie ograniczone, a szanse na jej obniżenie trudne do oszacowania.

 

Zatem, nadzieję na niższe ceny paliwa pokładać należy raczej w spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych, połączonej z umocnieniem się kursu złotówki.  Krajowi producenci odnoszą  swoje ceny hurtowe (które wprost przekładają się na ceny detaliczne) do cen europejskich, dlatego też hurtowe ceny paliw gotowych na Starym Kontynencie, notowane w USD,  bezpośrednio przekładają się na ceny paliw w Polsce. Przy założeniu niezmienności tych cen, im silniejszy będzie złoty tym tańszy olej napędowy i odwrotnie, im słabsza stanie się nasza waluta, tym ceny paliw będą rosnąć.  

 

Ceny ropy naftowej na światowym rynku zależą od popytu na ten surowiec. Globalny kryzys ekonomiczny wydaje się już być przeszłością, do życia budzą się wielkie gospodarki USA, UE, stale wzrasta PKB Chin czy Indii.  Powrót światowej koniunktury ekonomicznej powoduje zatem światowy wzrost konsumpcji paliw, co przełoży się na wzrost cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a tym samym w naszym kraju.

 

W dłuższej perspektywie pewną nadzieją na obniżenie cen paliw byłyby odkrycia kolejnych, bogatych złóż ropy naftowej,  co teoretycznie przełożyłoby się na wzrost  podaży. Należy jednak pamiętać, że od odkrycia złoża do produkcji ropy mija kilka do kilkunastu lat. Najczęściej nowo odkryte złoża ropy  naftowej  są trudnodostępne, co niestety, ale przyczynia się do istotnego wzrostu kosztów wydobycia.

 

Jak zatem możemy płacić za paliwo mniej? Kierowcy indywidualni skorzystać mogą z karty zniżkowej MOYA VIP, uprawniającej swoich posiadaczy do 5 groszowej zniżki na jednym litrze benzyny lub oleju napędowego oraz 2 groszy zniżki na litrze LPG. Dla zarządzających flotą samochodową sieć MOYA  przygotowała atrakcyjny cenowo program kart flotowych MOYA Firma. Spore oszczędności poczynić może także wyrobienie w sobie nawyku ekonomicznej jazdy, o czym piszemy w zakładce niżej.